Otthonszülés felmérés

A Születésház Egyesület programjában kutatást folytatott az otthonszülést választó nőket ért intézményes diszkrimináció kapcsán. Magyarországon évente 200-250 nő választja a kórházon kívüli szülést. Bár az otthonszülés hazánkban az európai országokhoz hasonlóan nem volt tiltva, ugyanakkor azoktól eltérően 2011. áprilisáig szabályozva sem, aminek komoly következményei voltak/vannak mind az otthonszülést választó családokra (elsősorban a nőkre), mind a szaksegítőkre (bábák, doulák) nézve.

Szóbeli visszajelzések alapján az otthonszülést választó szülők jelentős része számtalan megalázó, méltatlan helyzetbe kerül, amint kiderül az otthonszülés ténye. A szülést megelőzően és azt követően a családok kapcsolatba kerülnek a közigazgatási szervekkel és a különböző egészségügyi intézményekkel (önkormányzat, nőgyógyászati, védőnői terhesgondozás, csecsemőgondozás stb.), melynek során nem egy esetben sérelem éri őket (pl.: megjegyzések, fenyegetések, az otthonszülés felelőtlenségét tartalmazó dokumentumok aláíratása, anyakönyvezés körüli különböző nehézségek, akadályoztatások, stb.).

Előfordul az is, hogy a vajúdó nő kórházba kerülésekor az intézmény nem engedi be a vajúdásról legtöbb szakmai információval rendelkező bábákat, doulákat, hanem e helyett a vajúdó nőt és kísérőjét faggatják az otthonszülés körülményeiről, a jelenlévők személyéről.

Az otthonszülő nőket, családokat ért sérelmekre vonatkozóan nincsenek információk, kutatási adatok, statisztikák. A hatóságok, egészségügyi és hivatali szervek részéről őket ért megkülönböztetés jelenleg láthatatlan a közvélemény előtt.

A kutatás során arra voltunk kíváncsiak, hogy

  • mennyire jellemző, hogy az otthonszülés ténye miatt a szülő nő, család megalázó, sértő bánásmódban részesül az egészségügyi, közigazgatási szervek és hatóságok, személyek részéről
  • mekkora hányaduk szenvedett el feltételezhetően jogsérelmet
  • mik a jellemző sérelmi helyzetek
  • történt-e panasztétel, indult-e vizsgálat tervezett otthonszülés miatt

A kérdőívet közel 900 otthonszülést választó nő töltötte ki, ami kiemelkedően magas aktivitásnak számít, több mint 1000 otthonszülést fed le. Az adatgyűjtés a projekt kezdetét megelőzően, illetve a kutatás ideje alatt otthon szült nőket célozta. Az adatok feldolgozása folyamatban van.