Az Egyesületről

Hisszük, hogy a szülés lehetőség az egyén és a társadalom fejlődésére.

Az EMMA küldetése az, hogy a nőket ennek a lehetőségnek a felismerésében és megélésében támogassa, a nők tapasztalatát előtérbe helyezve a társadalmat a szabad választás biztosítására ösztönözze.

 

Minden nő alapvető emberi joga, hogy szabadon rendelkezhessen szülése körülményeiről, és személyes döntését tiszteletben tartva, a körülményektől függetlenül, méltósággal hozhassa világra gyermekét. Az Egyesület küldetésének tekinti, hogy a nőket minden lehetséges eszközzel támogassa szülési jogaik érvényesítésében.

A magyar egészségügyi rendszer, ezen belül a szülészeti ellátás nőközpontúvá tétele és humanizálása egyik kiemelt célunk. Mivel a nők többsége kórházi keretek között hozza világra a gyermekét, fontos az olyan kórházi környezet megteremtése, melyben a nők félelem nélkül, tudatosan és háborítatlanul szülhetnek. Minden beavatkozás (a legkisebb is) kockázattal jár. A háborítatlan szülés attól biztonságos, szülészeti mutatói azért kimagaslóan jók, mert kerüli az indokolatlan, rutin beavatkozásokat.

A nők elleni erőszak egyik sajátos megnyilvánulási formája a szülészeti ellátó rendszerben gyakran tapasztalható strukturális erőszak. A társadalmi rendbe szorosan illeszkedő, attól elválaszthatatlan strukturális erőszakot a többség nem érzékeli, illetve nem értékeli erőszakként. A strukturális erőszak ezért többnyire láthatatlan marad, jelenléte oly természetesnek tűnik, mint a levegő, amit belélegzünk. El szeretnénk érni, hogy a szülészeteken tapasztalt láthatatlan erőszak láthatóvá legyen, és megszűnjön.

Mindezek érdekében az Egyesület a reprodukciós jogokkal, különösen a szülési jogokkal kapcsolatban információt szolgáltat, érdekérvényesítő tevékenységeket végez, tudományos kutatásokban vesz részt, valamint jogi tanácsadást nyújt a nők, illetve szakemberek számára. A Születésház Egyesület nem egészségügyi szolgáltató, azaz nem foglalkozik várandósgondozással, sem szüléskíséréssel. Tagjai nem bábák, hanem különböző szakmai háttérrel rendelkező nők, akik egyesületi tevékenységüket részben önkéntes alapon végzik.

A nők alapvető emberi joga, hogy szabadon és felelősen rendelkezhessenek szexualitásukkal: megőrizhessék a szexuális és a reprodukcióval kapcsolatos egészségüket, kényszertől és erőszaktól mentesen élhessenek vele, és kontrollálhassák azt.

 

 emmaegyesulet@gmail.com

 

Kérjük támogassa Egyesületünket adója 1%-ával, valamint minden adományt az alábbi számlaszámra várunk (kérjük a közleménybe feltüntetni az egyesület nevét) :

EMMA Közhasznú Egyesület

CIB Bank

10700567-65588927-51100005

IBAN:        HU88 1070 0567 6558 8927 5110 0005

Egyesületünk adószáma:
18242416-1-42

Fotó: Születésház Egyesület

Fotó: Születésház Egyesület

Hozzászólás