Három éve él fogságban Dr. Geréb Ágnes

Három év hosszú idő. Három fogságban töltött év nagyon hosszú idő. Három fogságban töltött év, ha semmi rosszat nem tettél, nagyon, nagyon hosszú idő. Először börtönbe, majd házi őrizetbe került, mégis megőrizte erejét, méltóságát, tartását, a személye iránti tisztelet töretlen. Hű maradt önmagához és az elveihez, és sokan hűen kitartottak mellette itthon és külföldön egyaránt. Világszerte úgy tekintenek rá a nők, mint aki meghallotta a szülő nők kérését, arra válaszolt, és ezért igazságtalan és méltatlan bánásmódban részesül. Azok a nők azonban, akik Magyarországon a bábai ellátást keresik, szüljenek akár otthon, akár kórházban, még mindig itt vannak.

A 2010. október 5-e óta eltelt három évben pozitív jeleket is láthattunk. Most már minden nap sétálhat egy órát a szabadban. Nemrég az ENSZ indokolatlan fogva tartásokat vizsgáló munkacsoportja otthonában 3 órán át hallgatta a vele történteket. Az október 2-án kiadott előzetes jelentésükben helytelenítik, hogy Magyarország széles körben alkalmazza az előzetes fogva tartást, rámutatnak az ügyészi túlzásokra, illetve arra, hogy a bíróság nem lép fel kellő határozottsággal a túlkapásokkal szemben – rámutatnak és helytelenítik mindazokat az eszközöket, amelyek álláspontunk szerint Dr. Geréb meghurcolásában is szerepet játszottak. Azt is kifejtik, hogy a házi őrizet szabadságkorlátozásnak minősül. Úgy tűnik, a Kormány vonakodik belátni, hogy a bírói gyakorlat milyen mérvű igazságtalansághoz vezethet. Ugyanakkor láthatja, hogy Dr. Geréb, a szülő nők és a bábák széles körű támogatottsága a doktornő bebörtönzésének első napjától fogva töretlen, és nem is fog megtörni. Világszerte számos befolyásos és elismert szervezet, illetve magánszemély támogatja a nők jogait, és vallja, hogy a szülő nőknek joga van eldönteni, hogy milyen szülészeti ellátást tartanak a maguk számára a legjobbnak. Világosan látják azt is, hogy a Dr. Gerébbel szembeni szégyenteljes és méltánytalan bánásmód egyenes következménye annak, hogy a doktornő a nők jogait tiszteletben tartotta, kérésüket figyelembe vette.

A következő hónapokban folytatódik a Dr. Gerébbel szembeni bírósági eljárás, ahol a doktornő megvédi majd a tetteit és szakmai hírnevét. A szülési jogokért küzdők is helyt fognak állni, és az ENSZ illetve az EU fórumai elé viszik a jelenlegi helyzetet. Hiszünk benne, hogy a jövőben, legyen az bármilyen közeli vagy távoli jövő, a nők élhetnek majd szülési jogaikkal, és azok a szakemberek, akik Dr. Geréb Ágneshez hasonlóan válaszolnak a szülő nők szükségleteire, megfelelő jogi környezetben gyakorolhatják majd hivatásukat.

Donal Kerry, nemzetközi kapcsolattartó

Igazságot Geréb Ágnesnek Mozgalom (IGÁM)

magy kicsi