Sajtóközlemények kategória bejegyzései

Néhány héten belül az ötödik nemzetközi szervezet fordul Áder Jánoshoz Geréb Ágnes kegyelmi kérelme ügyében

 A Szülészeti Ellátás Javításáért Egyesület (Association for Improvements in the Maternity Services, AIMS, UK) elnöke személyes látogatását követően arra kéri Áder Jánost, hogy vessen véget a dr. Geréb Ágnest érő igazságtalanságoknak. Rövid időn belül – a Nemzetközi Bábaszövetség (International Confederation of Midwives; ICM), a Szülészek és Nőgyógyászok Nemzetközi Szövetsége (Fédération Internationale de Ginécologie et d’Obstétrique; FIGO), az angol Királyi Bábakollégium (Royal College of Midwives, UK) és az A Szülészeti Egyesületek Európai Hálózatának (European Network of Childbirth Associations, ENCA után – az AIMS az ötödik nemzetközi szervezet, amely a köztársasági elnökhöz fordul Geréb Ágnes ügyében. A köztársasági elnökhöz forduló szervezetek közös álláspontja, hogy a dr. Geréb Ágnes ellen folyó büntetőeljárásnak és az abban meghozott ítéletnek nem volt megfelelő szakmai alapja.

Néhány héten belül az ötödik nemzetközi szervezet fordul Áder Jánoshoz Geréb Ágnes kegyelmi kérelme ügyében bővebben…

Hétszáz magyar orvos, egészségügyi és mentálhigiénés szakember kéri dr. Geréb Ágnes kegyelmi kérelmének támogatását

Hétszáz magyar orvos, egészségügyi és mentálhigiénés szakember kéri a köztársasági elnöktől dr. Geréb Ágnes kegyelmi kérelmének támogatását

A hazai szakemberek mellett a két legtekintélyesebb nemzetközi szülészszakmai szervezet is kiáll a magyar szülész-nőgyógyász mellett

Hétszáz hazai orvos szülész-nőgyógyász, gyermekorvos, belgyógyász, aneszteziológus, intenzív terápiás- és oxiológus szakorvos, bioetikus, epidemiológus és pszichiáterek – és társszakmák képviselői köztük bábák, szülésznők, pszichológusok, szociális munkások, egészségügyi dolgozók is aláírták azt a levelet, amelyben arra kérik a leendő köztársasági elnököt, hogy adjon helyt dr. Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász, szülésznő, bába és pszichológus kegyelmi kérelmének. Az orvosok és egészségügyi szakemberek szerint dr. Geréb Ágnes kezei között NEM halt meg olyan gyermek, aki kórházban kétséget kizáróan megmenthető lett volna, ezért is kérik a köztársasági elnököt kollégájuk – Magyarországon eddig példátlan – büntetésének elengedésére. Ez az első alkalom, hogy orvoskollégái és más egészségügyi szakemberek ilyen jelentős számban állnak ki nyíltan dr. Geréb Ágnes mellett.

Hétszáz magyar orvos, egészségügyi és mentálhigiénés szakember kéri dr. Geréb Ágnes kegyelmi kérelmének támogatását bővebben…

A Királyi Bábakollégium (UK) közleményben áll ki Dr. Geréb Ágnes mellett

Április 27-én a Királyi Bábakollégium (Royal College of Midwives, UK, elnöke Lesley Page professzor) nyilatkozatot adott ki dr. Geréb Ágnes támogatásáról. Felkérték Magyarország leendő köztársasági elnökét, Áder Jánost, hogy adjon kegyelmet dr. Geréb Ágnesnek. Page professzor ez ügyben 2012. április 20-án személyesen is írt a leendő elnöknek.

A Királyi Bábakollégium (UK) közleményben áll ki Dr. Geréb Ágnes mellett bővebben…

Az IMC és a FIGO közös sajtóközleménye

Az ICM[1] és a FIGO[2] fölszólítja az Európai Közösséget, hogy tegyen eleget a nők alapvető emberi jogainak védelmében vállalt kötelezettségének, és állítsa le a bábaság kriminalizációját minden európai országban, ahol a jelenség létezik.

Frances Day-Stirk, a Nemzetközi Bábaszövetség (ICM) elnöke, valamint prof. Gamal I. Serour, a Szülészek és Nőgyógyászok Nemzetközi Szövetségének (FIGO) elnöke egy magyar bába bebörtönzése kapcsán – aki egyébként szülész-nőgyógyász szakorvos is -, így nyilatkozott:

Az IMC és a FIGO közös sajtóközleménye bővebben…

Aster Delgado

Nőnap – 2012.március.8.

 

 

Nőnap alkalmából a  Születésház Egyesület fontosnak tartja ismételten kihangsúlyozni, hogy az egészségügyi rendszer, és ezen belül a szülészet-nőgyógyászat, olyan szemléletmódot kellene képviseljen, aminek nem alárendeltje a páciens. Az anyáknak nincsen felkínálva a választási lehetőség a gondozásukat illetően, nincsenek birtokában azoknak az információknak, amelyek elengedhetetlenek a tudatos döntés meghozatalához.

A szülés a nők életének egyik legfontosabb mozzanata, melyet évszázadokon keresztül nők kísértek. Ők a bábák. A férfiaknak egy feladata van ebben a folyamatban, biztosítani a békés, biztonságos és háborítatlan környezetet a nők számára. A mai szülészeti rendszer nem biztosítja mindezt. Nem teremti meg azt az egyenrangúságot, amely keretein belül a nők kontrollálhatják a saját testüket.

A nőknek tudniuk kell, hogy milyen lehetőségeik, jogaik vannak kórházon belül, és hogyan tudnak ezekkel tudatos állampolgárként élni. Ne áldozatai legyenek a patriarchális szülészeti rendszernek, hanem aktív formálói, részesei. A Születésház Egyesület a nők aktív felvilágosításának és a testükkel való önrendelkezési jog valódi megélésének kezdeményezője, előmozdítója kíván lenni.

Ezért tartjuk fontosnak a szülés bábai modelljének meghonosítását a magyar szülészeteken. E folyamatban az orvosokra együttműködő partnerként tekintünk, akiknek megvan a megfelelő helye az új rendszerben is.

Születésház Egyesület

Aster Delgado

Aster Delgado rajza

HírTV helyreigazítási kérelem

NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Szerkesztőség!

Célpont című magazinműsoruk 2012. február 25-én 21:30-kor adásba került, Nehéz szülés című epizódjában Önök személyemmel, illetve az otthonszüléssel kapcsolatban a következő MEGTÉVESZTŐ, illetve VALÓTLAN tényállításokat tették:

(A Nehéz szülés c. epizód megtekinthető itt: http://mno.hu/celpont_musor/nehez-szules-1054772.)

1. 00:10 – Önök VALÓTLANUL állították, hogy három kisbaba haláláért felelek

Ehhez képest a valóság az, hogy a bíróság egyetlen esetben vont engem felelősségre halál okozásáért, egyebekben nem állapított meg ok-okozati kapcsolatot bábai tevékenységem és a bekövetkezett halálesetek között.

HírTV helyreigazítási kérelem bővebben…

Kettős mércét alkalmazott a bíróság: szigorúbb büntetést szabtak ki Geréb Ágnesre

Két év letöltendő fogházbüntetésre ítélte a bíróság Geréb Ágnest,  a mellékbüntetés mértékét szigorította: 5 évről 10 évre emelte foglalkozástól való eltiltását.

Az Igazságot Geréb Ágnesnek Mozgalom és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) megdöbbenve fogadta az ítéletet. Álláspontjuk továbbra is az, hogy a tárgyaláson a bábák nem kaptak lehetőséget az érdemi védekezésre. Habár nemzetközi szaktekintélyek sora, köztük az Egészségügyi Világszervezet (WHO) volt igazgatója igazolták, hogy a magyar bábák nem hibáztak, a bíróság nem vette figyelembe véleményüket, és elutasította tanúként való meghallgatásukat is.

 A bíróság kettős mércét alkalmaz: eltérően ítéli meg a kórházi és az intézeten kívüli szülést. Míg a kórházi orvosok csak a legritkább esetben kerülnek büntetőbíróság elé, és perük többnyire felmentéssel zárul, a bábák ellen szülési komplikáció esetén rögtön eljárás indul.

Más országokban a bábák ügyeiben főként szülészekből, bábákból álló szakmai testület vizsgálódik és ítélkezik, nálunk kizárólag kórházi orvosok adnak véleményt, akik nem rendelkeznek semmilyen tapasztalattal az otthonszülés terén.

 A bíróság mai döntésével továbbra is fenntartja az otthonszülés kriminalizációját.

A TASZ és a Mozgalom bízik abban, hogy a köztársasági elnök pozitívan bírálja el a dr. Geréb ügyében benyújtani kívánt kegyelmi kérvényt és véget vet a bábák üldözésének.

Igazságot Geréb Ágnesnek Mozgalom

Társaság a Szabadságjogokért

 igam2012@gmail.com

A Születésház Egyesület (SZE) és az Igazságot Geréb Ágnesnek Mozgalom (IGÁM) Sajtóközleménye

Továbbra sem hajlandó a bíróság a Geréb perben meghallgatni a védelmükben fellépő tekintélyes hazai és nemzetközi szakértőket. A bábák szempontjából lényeges bizonyítás lefolytatása helyett a mai napon a vád és perbeszédre került sor.

 

A mai napon megkezdődött dr. Geréb Ágnes és további négy bábatársa ellen indult büntetőeljárás másodfokú tárgyalása a Fővárosi Ítélőtábla előtt. A tárgyaláson a bábák védelmét ellátó ügyvédek két olyan hazai orvos szakértő meghallgatását és bevonását indítványozták, akik az eddigi szakértőkhöz képest az egyik ügy lényeges kérdéseiben eltérő, szakmai álláspontot képviselnek. Az ügyvédek szerint ezért rendkívül fontos, hogy az ügy lezárása helyett folytatódjon az eljárás és az új bizonyítékok figyelembe vételével születhessen meg a jogerős ítélet az ügyekben.

Mindemellett az ügyvédek ismételten indítványozták, hogy a Bíróság hallgassa meg azokat a nemzetközi szakértőket is, akik – a hazai orvos szakértőkkel ellentétben – nem csak a kórházi szülés, hanem az otthonszülés vonatkozásában is kiemelkedő tudással és tapasztalattal rendelkeznek. A szakértők között szerepel többek között a szülész-neonatológus Marsden Wagner is, aki az Egészségügyi Világszervezet Női- és Gyermekegészség Központjának volt 15 évig az igazgatója. A világhírű orvosprofesszor mellett még másik két nemzetközi szakember készített az ügyekben szakvéleményt, amelyeket az elsőfokú bíróság teljesen figyelmen kívül hagyott, és elutasította a tanúként való meghallgatásukat is.

A Bíróság az ügyvédek indítványát a mai napon elutasította.

A Születésház Egyesület és az Igazságot Geréb Ágnesnek Mozgalom ismételten felhívja a figyelmet arra a szomorú és igazságtalan helyzetre, hogy a közel két évtizedes jogszabályi mulasztás miatt az otthonszülések kísérésében kiemelkedő tapasztalattal és tudással bíró bábák többsége jelenleg büntetőbíróság előtt áll. Bár az ügyek kivizsgálása fontos szakmai és társadalmi érdek, a bábák felelősségének kizárólag büntetőjogi rendszerben történő vizsgálata és ezzel az otthonszülés kriminalizálása komoly emberi jogi problémákat vet fel.

 

 

Elérhetőség: Fazakas Pálma

+36-20-3950556

fazakas.palma@szuleteshaz.hu

Budapest, 2012. Február 3.

Igazságot Geréb Ágnesnek! – sajtóközlemény

A mai napon, dr. Geréb Ágnes egyéves házi őrizetének évfordulóján számos hazai és külföldi magánszemély és emberi jogi jogvédő, valamint szakmai szervezet létrehozta az „Igazságot Geréb Ágnesnek” mozgalmat. A mozgalom célja, hogy igazságot és egyenlő bánásmódot követeljen az orvosnő számára. A nemzetközileg is elismert bába, szülész-nőgyógyász orvos, és pszichológussal szemben kettős mércét alkalmaz az igazságszolgáltatás, koncepciós perek folynak ellene. Igazságot Geréb Ágnesnek! – sajtóközlemény bővebben…

Alternatív Nobel-díj Geréb Ágnes támogatójának

Az amerikai bába a magyar kormány beavatkozását sürgette Geréb ügyében

 

Először kapott otthonszüléseket kísérő bába Alternatív Nobel-díjat. Ina May Gaskin amerikai bába a stockholmi ünnepségen kritizálta Magyarországot a Geréb Ágnessel szembeni folytatott eljárás miatt. Gaskin támogatja a Szülők a Szabad Szülésért (SZASZ) mozgalom kampányát, amely Geréb szabadon bocsátásáért küzd.

 

Miközben az otthonszülés egyik úttörő bábáját nemzetközileg elismert díjjal tüntetik ki, Magyarországon az otthonszülést elindító Geréb Ágnest 15 hónapja megfosztották szabadságától.

Ina May Gaskin nyugtalanítónak tartja a szülő nők jogainak tiszteletben tartását Magyarországon, ami világosan látszik a dr. Geréb ellen folytatott eljárásból is. Gaskin beszédében felszólította a Magyar Kormányt, hogy avatkozzon be, és vessen véget az igazságtalan eljárásnak.

Gerébet elsőfokon 2 év fogházbüntetésre ítélte a Fővárosi Bíróság, közel egy éve házi őrizetben van.

Az SZASZ álláspontja szerint a bíróság kettős mércét alkalmaz: eltérően ítéli meg a kórházi és az intézeten kívüli szülést. Míg kórházi orvosok csak a legritkább esetben kerülnek büntetőbíróság elé, és perük többnyire felmentéssel zárul, a bábák ellen már egy mindennapos szülési komplikáció esetén is eljárás indul.

A szülés szabadságáért küzdő civil szervezet szerint véget kellene vetni a boszorkányüldözésnek, és az otthonszülés során történt hibákat és mulasztásokat egy bábai szakmai szervezet előtt kellene kivizsgálni. Ezzel párhuzamosan biztosítani kellene, hogy a büntetőbíróság előtt álló bábák ügyét tisztességesen és elfogulatlanul vizsgálják ki.

A szülői szervezet szerint Geréb Ágnes házi őrizetének és bírósági ügyének nem bábai tevékenysége az oka, hanem a magyar kormányok sorozatos mulasztása az otthonszülés szabályozása terén, illetve a bíróság által alkalmazott kettős mérce. Ennek lett áldozata a hazai otthonszülések elindítója, nemzetközileg is elismert bába szaktekintély.

 Kérdéseivel hívja:

Fazakas Pálma

+36-70-408-91-35