Az emberi jogok megsértése az európai várandósgondozásban

Felhívás az Európai Parlamenthez

 

http://www.change.org/petitions/human-rights-violations-in-european-maternity-care?utm_campaign=friend_inviter_modal&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=29290522

 

Alulírottak felszólítjuk az  Európai Parlamentet, hogy minden tagállamában vonja kritikai vizsgálat alá szülés körüli ellátás jelenlegi gyakorlatát.

Az európai várandósgondozási rendszerek egymástól rendkívül eltérőek, a nők azonban ugyanazokkal a problémákkal néznek szembe. Az orvosilag indokolatlan beavatkozások túlzott használata mellett a nők egyre nehezebben érhetik el, hogy fiziológiai, spontán szülésük legyen. Az indokolatlan beavatkozások negatív utóhatásai, az iatrogén ártalmak ugyanakkor Európa-szerte valós és gyakran felmerülő problémát jelentenek.

Az strassbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság 2010-ben, a Ternovszky kontra Magyarország ügy kapcsán kimondta, hogy “a magánélet tiszteletben tartásához való jog magában foglalja a szülés körülményeinek megválasztásához való jogot”. Ezzel szemben számos európai ország várandósgondozási rendszerében rutinszerűen sértik a nők testi autonómiáját, és a választási lehetőségeiket szigorúan korlátozzák.

A kórházon kívüli szüléshez való jog minden várandós számára kiemelkedő jelentőséggel bír, akár kórházban, akár otthon kíván szülni. A kórházban szülő nőkkel szembeni tiszteletteljes bánásmód csak akkor biztosítható, ha a nőknek módjában áll az ellátás folyamán bármikor elhagyni a kórházat, és más gondozási modell mellett szülni, még akkor is, ha ezzel a lehetőséggel nem élnek. Más dinamika működik, amikor az ellátást nyújtó személyek annak tudatában tesznek javaslatot, hogy a nő a tanácsot akár el is utasíthatja, mint amikor abban a hitben élnek, hogy a nő törvényileg kényszeríthető az együttműködésre.

Kiváló tanulmányok dokumentálják, hogy egészséges nők esetében a tervezett otthonszülés ugyanolyan biztonságos, mint a kórházi szülés. Az intézményekben történő szülések protokolljait és irányvonalait tekintve sok helyen a nőknek az otthonszülés jelenti az egyetlen lehetőséget arra, hogy szükségtelen gyógyszeres és műtétim beavatkozások nélkül szüljenek.

Ugyanakkor számos európai országban a nők csak rendkívüli nehézségek árán tudnak egészségügyi intézményen kívül szülni, mivel az állam nem biztosítja számukra az otthonszülés szolgáltatásához való könnyű hozzáférést.

Nyomatékosan kérjük az Európai Parlamentet, hogy a Szülés Körüli Emberi Jogokat kiindulópontul véve vizsgálja felül és vitassa meg az egyes tagállamok várandósgondozási rendszerét.

 

Köszönettel:

Human Rights in Childbirth (HRiC)