A projekt összefoglalása

Hátrányos helyzet – Nők a szülészeti ellátásban

 

Az Egyesület azzal a feltételezéssel indította a projektjét, hogy az adott szempontok szerint hátrányos helyzetűnek tekintett nők és az ún. többségi társadalomhoz tartozó társaik hasonló problémákkal szembesülnek a szülészeti ellátás során, legfeljebb a probléma mértéke különbözik: a különböző hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nőket a rendszerből fakadó negatív hatások halmozottan érinthetik, amelyet gyenge érdekképviseleti lehetőségeik tovább súlyosbíthatnak. A projekt vége felé közeledve egyre kevesebbet beszéltünk nőcsoportokról, és egyre többet nőkről, akiknek különböző természetű igényeik és szükségleteik vannak.

A nők részéről minden szakmai napon megfogalmazódott, hogy a szülészeti ellátásban tapasztalható problémák nagy része az attitűddel kapcsolatos, és hogy a nők tapasztalata szerint az utolsó években visszalépés érzékelhető a nők szülés körüli lehetőségeit és jogait illetően. A szülészeti ellátás jelenlegi formájában a nők többsége kiszolgáltatott helyzetben van.

A szakmai napok során alapvető célunk az volt, hogy feltérképezzük a hátrányos helyzetű nők egyes csoportjainak speciális helyzetét a szülészeti ellátásban, és az adott csoportokkal dolgozó szakemberek, a fenntartók és az érintettek bevonásával az ellátó rendszer javításának lehetőségeit feltárjuk.

A projekt tematikája:

 • Tudnak-e szülni a magyar nők? Császármetszés és következő szülés szakmai és betegjogi szempontokból (2013. november 29.) – ERŐMŰVHÁZ
 • Értsük meg egymást! Roma nők a szülészeti ellátórendszerben (2014. január 31.) – ERŐMŰVHÁZ
 • Elfeledett szülés – Anyaság és szülés a reprodukciós diskurzusban (2014. április 29.) – ERŐMŰVHÁZ
 • Távol Budapesttől – A szülészeti ellátáshoz való hozzáférés a szülő nő lakóhelyével és gazdasági helyzetével összefüggésben. (2014. július 11.) – ERŐMŰVHÁZ
 • Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti rendszerben. (2014. szeptember 05.) -ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara

 

1. Tudnak-e szülni a magyar nők? Császármetszés és következő szülés szakmai és betegjogi szempontokból

Hazánkban a császármetszések aránya országosan 35% körül van, ami több mint a duplája a WHO által ajánlott 15%-nak. Mi áll a magas műtéti arány hátterében? Valóban indokolt-e ennyi császármetszés? A kerekasztal beszélgetőpartnerei a lehetséges okokat járták körül.

A műhelymunka során a császármetszés utáni hüvelyi szülés lehetőségeinek javítására nézve fogalmaztunk meg javaslatokat, illetve azt jártuk körül, hogy maguk az anyák milyen problémákkal küzdenek, és milyen segítségre vagy támogatásra van szükségük, igényük.

Képek:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574478005940374.1073741830.165217576866421&type=3

Videó: http://www.szuleteshaz.hu/tudnak-e-szulni-a-magyar-nok-video/

Letölthető beszámoló, háttéranyag: http://www.szuleteshaz.hu/tudnak-e-szulni-a-magyar-nok-letoltheto-hatteranyag-osszefoglalo/

 

2. Értsük meg egymást! Roma nők a szülészeti ellátórendszerben

A roma nők javarészt ugyanazokkal a problémákkal találkoznak a szülészeti ellátás során, mint általában a hasonló gazdasági és társadalmi helyzetben levő nem roma nők. A roma nők esetében azonban a hatékony ellátást, mely a felek elégedettségéhez vezet, az esetleges etnikai alapú előítéletek mellett tovább nehezíti, hogy a felek közti kommunikáció sokszor akadályozott vagy sikertelen a kulturális különbségek nem ismerése, illetve el nem ismerése miatt.

A kerekasztal beszélgetés célja az volt, hogy a résztvevők tapasztalataik megosztásán keresztül megfogalmazzák azokat a problémákat, amelyek a roma nők várandósgondozásában és szülészeti ellátásában gyakran felmerülnek. Másképpen fogalmazva: hogyan kellene, lehetne javítani a jelenlegi gondozási modellen ahhoz, hogy a roma nők és gyermekek hosszú távú egészségi kilátásai javuljanak?

A műhelymunka során javaslatokat fogalmaztunk meg a kulturálisan érzékeny, személyre szabott ellátás kialakítására, valamint helyzetgyakorlatokon keresztül szereztünk tapasztalatot a roma páciensekkel való kommunikáció során gyakran fellépő kihívásokról, buktatókról, illetve fogódzókat kerestünk a konfliktusok lehetséges feloldásához.

Képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602225499832291.1073741831.165217576866421&type=3

Videó: http://www.szuleteshaz.hu/video-ertsuk-meg-egymast-roma-nok-a-szuleszeti-ellatorendszerben/

Letölthető beszámoló, háttéranyag: http://www.szuleteshaz.hu/ertsuk-meg-egymast-roma-nok-a-szuleszeti-ellatasban-letoltheto-beszamolo/

 

3. Elfeledett szülés – Anyaság és szülés a reprodukciós diskurzusban

Munka és magánélet egyensúlya, családtervezés, pozitív szülésélmény, főállású anyaság, társadalmi elvárások… Milyen nőnek lenni? Hogyan beszélünk mi, nők magunkról? Hogyan beszélnek rólunk a többiek? Hogyan és miért szorult perifériára a szülés a nőmozgalmakban? Egyenrangú reprodukciós jog-e a szülés? A női identitás alakulásában mi a szerepe a szülésélménynek? Átéljük, megéljük vagy túléljük a szülést? Miért tabu még mindig a szülészeti erőszakról beszélni? A kerekasztal ezekre a kérdésekre kereste a választ. A műhelymunka témái szülés, anyaság, női identitás, illetve feminizmus, szülés, szülészeti erőszak voltak.

Képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.656828704371970.1073741834.165217576866421&type=3

Videó: http://www.szuleteshaz.hu/video-elfeledett-szules-szules-es-anyasag-a-reprodukcios-diskurzusban/

Letölthető beszámoló, háttéranyag: http://www.szuleteshaz.hu/elfeledett-szules-szules-es-anyasag-a-reprodukcios-diskurzusban-letoltheto-beszamolo/

 

4. Távol Budapesttől – Várandósgondozás és szülés a vidéki településeken

Milyen nehézségekkel küzdenek a vidéki nők a szülészeti ellátórendszerben? Milyen információk jutnak el az anyákhoz, és hogyan? Hogyan látja a helyzetet a középosztálybeli nő, és hogyan látja a mélyszegénységben élő társa? Milyen problémákkal szembesül az egészségügyi személyzet és a társszakmák? Mire lenne szükség, mire lenne igény? Milyen megoldásokat kínálna a személyre szabott gondoskodás? Hogyan segíthetik egymást a gondozásban részt vevő felek?

A szakmai nap elsődleges célja az volt, hogy őszintén beszéljünk azokról a problémákról, amelyekkel a vidéki településen élő nők, és a gondozásban részt vevő szakemberek napi szinten találkoznak, keressük a lehetőséget az előrelépésre, az együttműködésre.

A projekt tematikájának tervezése során az ellátáshoz való hozzáférés és a nő lakóhelyének összefüggéseihez érve olyan kérdésekre fókuszáltunk, mint a centralizált ellátás hátrányai (nehezített hozzáférés a speciális ellátásra is képes centrumokhoz, az egyes intézmények által nyújtott ellátásban fellelhető minőségi különbségekből eredő hátrányok), az információhoz való hozzáférés, a személyre szabott gondozási modell lehetőségei, a védőnők szerepe a prevencióban, a mélyszegénységben élő nők speciális igényei. A mostani beszélgetés közvetlen előzményeként azonban két szakmai rendezvény is jelentősen formálta a szemléletünket, amelynek témája az volt, hogy hogyan befolyásolják a szociális körülmények a várandósság lefolyását és a szülés kimenetelét.

Az Egyesület elmúlt években szerzett tapasztalatai, és e két rendezvény tanulságai alapján ezt a beszélgetést azzal a feltevéssel kezdtük meg, hogy több a közös bennünk, nőkben, mint a különböző: az ellátórendszerbe belépve középosztálybeli és mélyszegénységben élő, roma és nem roma nőnek ugyanarra van szüksége: személyes figyelemre, valós támogatásra, a méltóságunk tiszteletben tartására.

Képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675432322511608.1073741835.165217576866421&type=3

Videó: http://www.szuleteshaz.hu/video-tavol-budapesttol-1-2-resz/

Letölthető beszámoló, háttéranyag: http://www.szuleteshaz.hu/tavol-budapesttol-varandosgondozas-es-szules-a-videki-telepuleseken-letoltheto-beszamolo/

 

5. Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátórendszerben

A fogyatékkal élő nők milyen típusú kihívásokkal, nehézségekkel szembesülnek a várandósság, a szülés és a szülés utáni időszakban? Milyen az egészségügyi intézményekkel való találkozás? Mennyire felkészült a hazai egészségügyi rendszer a fogyatékkal élő nők ellátására? Hogyan javítható a szülészeti ellátás, hogy a fogyatékkal élők speciális igényeit is figyelembe tudja venni? Hogyan tudnak segíteni a társszakmák és a civilek? Melyek a legsürgetőbb tennivalók? Mit tudnak önmagukért tenni a nők?

A szakmai nap célja nem volt kevesebb, mint „valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása” (A Fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ Egyezmény, 1. Cikk), különös tekintettel a szülés körüli jogokra: az egyenlő hozzáférésre a szabad, biztonságos, tudományos tényeken alapuló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó, személyközpontú szülészeti ellátáshoz. A mostani beszélgetésben – leginkább a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt – a fogyatékkal élőknek csak bizonyos csoportjait érintettük, az értelmi fogyatékkal élők helyzetének áttekintése kimaradt a nap tematikájából.

Általános problémaként fogalmazódtak meg:

 • Az emberi méltóság és a döntéshozói autonómia kérdése
 • Nem tudományos alapokon álló ellátási gyakorlat
 • Információhiány, az intézmények működésének átláthatatlansága
 • A bizalmi légkör hiánya a szülés alatt

A fogyatékkal élő nők speciális problémái:

 • A szakszemélyzet negatív hozzáállása a figyatékkal élők gyermekvállalásával kapcsolatban
 • A szakemberek elégtelen képzése
 • A megfelelő orvosi és gyógyászati eszközök hiánya

A megoldási javaslatok megfogalmazásakor a legsürgetőbb rendszerszintű feladatok kijelölése mellett nagy hangsúly került a sorstárssegítők népszerűsítésére, a támogató szolgáltatások és szervezetek fejlesztésére, illetve általában a közösségfejlesztésre, a személyes élettörténetek láthatóvá tételére.

 

„Mindenkit arra bátorítok, hogy kommunikáljon, jöjjön elő, mutassa meg az életét.”

Leona, látássérült édesanya

 

Képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718739221514251.1073741836.165217576866421&type=3

Videó: http://www.szuleteshaz.hu/video-akadalymentes-fogyatekkal-elo-nok-a-szuleszeti-ellatorendszerben/

Letölthető beszámoló, háttéranyag: http://www.szuleteshaz.hu/akadalymentes-fogyatekkal-elo-nok-a-szuleszeti-ellatorendszerben-letoltheto-hatteranyag/